Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 676
» Tổng lượt truy cập: 3188799
» Tổng số bài viết: 2999
» Tổng số video clip: 391
Tin nhà trường

Thực hiện Hướng dẫn số 63 HD/TWĐTN ngày 31/8/2011 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, vào lúc 14 giờ ngày 07/8/2017 nhà trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức cho toàn thể học sinh khối 11 học tập nội dung trên. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong tuần lễ Sinh hoạt công dân đầu năm của nhà trường.

Tại lớp học, đồng chíPhạm Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã chia sẻvới các em học sinh những bài học quý báu như: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Qua việc triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị sẽ giúp cho các em nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn viên Thanh niên nhà trường.

 

Dương Nghĩa

Tin liên quan