Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 209
» Tổng lượt truy cập: 3352151
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Giới thiệu sách mới
» Lịch sử Việt Nam (30/08/2018)

 Thư viện Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Giới thiệu sách: 9/2018

Bộ sách: Lịch sử Việt Nam

 

Để góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước,  truyền bá kiến thức lịch sử tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm phong phú thêm diện mạo nền sử học Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn hiện nay khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Bộ sách Lịch sử Việt Nam do tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Nghiên cứu viên chính và Nghiên cứu viên của Viện Sử học biên soạn. Đây là một công trình đồ sộ, nội dung phong phú, đầy đủ, toàn diện và hệ thống về tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá – xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng…bộ sách hoàn thiện trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các kết quả mới nghiên cứu gần đây và những tư liệu mới được công bố.

 

Bộ sách gồm 15 tập, được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ Cổ - Trung đại (từ thời tiền sử đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ sung xâm lược Việt Nam); Thời kỳ Cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, biến Việt Nam thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) và Thời kỳ Hiện đại (từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay), bộ sách do Nxb. Khoa học Xã hội phát hành năm 2017.

Bộ sách Lịch sử Việt Nam được xem như là bộ thông sử Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay, có giá trị lớn về mặt lý luận, thực tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sưu tầm       

Nguồn: http://www.thuvienhatinh.org/index.php/gioi-thieu-sach-moi/491-gioi-thieu-bo-sach-lich-su-viet-nam

Tin liên quan