Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 226
» Tổng lượt truy cập: 3352168
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Giới thiệu sách mới


1. Mô hình – Kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh

Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn là nhu cầu cấp thiết có tính quyết định đến việc tập hợp giáo dục thanh thiếu nhi. Những năm vừa qua cùng với xu thế đổi mới toàn diện nền kinh tế, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh đã chuyển hướng và từng bước đổi mới cho phù hợp theo mô hình, chương trình, dự án cụ thể…Từ phong trào đã xuất hiện những tập thể điển hình và đúc kết được nhiều kinh nghiệm.

2. Kỹ năng soạn thảo văn bản dùng cho cán bộ Đoàn thanh niên

Soạn thảo văn bản là một trong những yêu cầu về kĩ năng công tác không thể thiếu của người cán bộ Đoàn thanh niên. Hiện nay công tác văn bản của hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiều khi còn chưa đồng nhất. Do vậy sự kế thừa kĩ năng trong công tác soạn thảo văn bản qua các thế hệ các bộ Đoàn không được liên tục, hệ thống… Mặt khác, trong thể thức trình bày văn bản của Đoàn có những quy định khác biệt so với văn bản của Đảng hoặc văn bản của Nhà nước.

3. 5 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Thanh niên Việt Nam ngày nay là lớp người có ý chí cách mạng và có nhiều tài năng sáng tạo, đang tiếp bước cha anh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để giúp cho các đoàn viên, thanh niên trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách: “5 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên”

4. 72 bài hát truyền thống Đoàn – Hội – Đội

Như chúng ta đã biết, lời ca tiếng hát luôn là yếu tố quan trọng trong các hoạt động phong trào của Đoàn – Hội – Đội . Từ những năm tháng đấu tranh giữ nước vĩ đại, cho đến thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển tổ quốc, những ca khúc truyền thống quen thuộc, hào hùng của Đoàn – Hội – Đội vẫn là nguồn cảm hứng vô tận, là sức mạnh đoàn kết, tập hợp tuổi trẻ nước nhà.

5. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Bác Hồ, nhà giáo dục thiên tài với tầm nhìn sâu rộng, Người đã sớm nhìn nhận và đánh giá đúng đắn vai trò, khả năng cách mạng của thanh niên trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Từ đó Người kiên trì thức tỉnh, giác ngộ, bồi dưỡng và định hướng cho các thế hệ thanh niên tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tài năng để cứu nước cứu nhà, đấu tranh giành giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới.

6.Kỹ năng tổ chức hoạt động công tác thanh thiếu niên

Để đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh niên trong thời đại mới, bên cạnh việc trau dồi bản lĩnh chính trị, mỗi cán bộ Đoàn cần phải thông thạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, rèn luyện cho mình phương pháp tổ chức khoa học và nắm vững những kỹ năng hoạt động phong trào.

Sưu tầm

Nguồn: http://thuvienquangninh.org.vn/sach/chuyen-de/gioi-thieu-sach-chuyen-de-ky-niem-86-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-26-3--24.html

 

Tin liên quan