Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 242
» Tổng lượt truy cập: 3351132
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tuyển sinh 10

 SỞ GD VÀ ĐT TIỀN GIANG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                  Mỹ Tho, ngày  25 tháng 4 năm 2016


LỊCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm liên hệ

Trước ngày 16/5/2016
 
- Trường THCS tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh hoàn thành 02 phiếu đăng ký NV (kể các học sinh chưa tốt nghiệp các năm trước). Trường THCS nơi học sinh đang học
- Học sinh hoàn thành việc nộp các loại Giấy chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích cho trường THCS. Trường THCS nơi học sinh đang học
Trước ngày 20/5/2016 - Trường THCS tập hợp phiếu đăng ký NV của học sinh, kiểm tra và chuyển phiếu số 1 đăng ký NV (phiếu số 2 lưu vào hồ sơ học sinh) về các trường THPT (kể cả diện tuyển thẳng, học sinh chưa tốt nghiệp các năm trước). Trường THCS nơi học sinh đang học
Trước ngày 28/5/2016 - Trường THCS tiếp tục hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh phiếu số 2 đăng ký NV còn lại, chuẩn bị đầy đủ các loại Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích, các loại hồ sơ đăng ký dự tuyển để nộp cho trường THPT. Trường THCS nơi học sinh đang học
28/5/2016-01/6/2016 - Học sinh trực tiếp nộp phiếu số 2 đăng ký NV và hồ sơ dự tuyển theo lịch tại trường THPT.
- Nhập thêm thí sinh mới nộp phiếu đăng ký NV dự tuyển (nếu có). Xóa tên học sinh đã nộp phiếu đăng ký nhưng không nộp hồ sơ dự tuyển.
 
Phòng Học vụ THPT Nguyễn Đình Chiểu
02/6/2016 - Từ ngày 02/6 thí sinh không được thay đổi thông tin đã đăng ký dự tuyển.
Ngày 06/6 và 07/6/2016 - Học sinh nhận thẻ dự thi cho thí sinh đăng ký dự thi Phòng Học vụ THPT Nguyễn Đình Chiểu
08/6/2016 - 08g00: Sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh Sân trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

10/6/2016

- Sáng: Thi môn Ngữ văn (120 phút) theo lịch Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
- Chiều: Thi môn Tiếng Anh (60 phút) theo lịch Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
11/6/2016 - Sáng: Thi môn Toán (120 phút) theo lịch Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
20/6/2016
(dự kiến)
- Thông báo điểm thi Bảng thông báo của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
22/6/2016 - Thông báo kết quả trúng tuyển Bảng thông báo của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Ngày 22/6
và 23/6/2016
- Nhận đơn phúc khảo bài thi của TS.
- Trả hồ sơ TS thi hỏng.
Phòng Học vụ THPT Nguyễn Đình Chiểu
25/6/2016 - Phát hành đơn xin nhập học
- Triển khai kế hoạch “Phân ban định hướng” cho PHHS và hướng dẫn học sinh trúng tuyển ghi đơn xin nhập học (07g30: SH ca 1, 09g30: SH ca 2)
Hội trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
26 và 27/6/2016 - Tiếp nhận nhận đơn xin nhập học và hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển. Phòng Học vụ THPT Nguyễn Đình Chiểu
Trước 08/7/2016 - Hoàn tất biên chế các lớp khối và thông báo đến HS Bảng thông báo của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
11/7/2016
(dự kiến)
- Học sinh trúng tuyển tham dự “Lễ đón tân học sinh khối 10” Sân trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

HIỆU TRƯỞNG

Lê Bá Ngọc

Tin liên quan